Konsultuję

I. Beta reading

Pomagam Ci dopracować Twoją powieść lub opowiadanie. W ramach beta readingu czytam całe dzieło i wskazuję Ci jego mocne oraz słabe strony. Oceniam logikę, konstrukcję, bohaterów, fabułę, styl, tempo, język, to, czy Twoja historia jest nowatorska czy wtórna oraz czy wymaga jeszcze dużo pracy, czy też niedługo będzie gotowa do pokazania jej światu!

W odróżnieniu od redakcji i redakcji językowo-literackiej beta reading nie polega na wskazaniu i/lub propozycji poprawy konkretnych zdań czy fragmentów. Może być za to wstępnym etapem do redakcji językowo-literackiej lub jej towarzyszyć.

Jakie teksty mogę poddać beta readingowi?

 • Powieść,
 • opowiadanie,
 • reportaż.

Cennik

Wycena indywidualna, zwykle od 22 zł za stronę znormalizowaną przy objętości do jednego arkusza wydawniczego i od 440 zł za przy objętości powyżej arkusza wydawniczego. Przy zleceniu redakcji językowo-literackiej beta reading wyceniam taniej.

Ważne informacje

Arkusz wydawniczy to 40 tysięcy znaków ze spacjami (zzs), co daje około 22 stron znormalizowanego maszynopisu (s. zn.), która z kolei liczy 1800 zzs.

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT (23%). Ceny są orientacyjne i jako takie nie stanowią oferty handlowej.

II. Sensitive reading

Pomagam Ci ocenić poziom wrażliwości, inkluzywności i prawdziwości Twojej powieści, opowiadania i innych tekstów poruszających określoną tematykę (np. Osób z Niepełnosprawnościami). Czytam cały tekst lub jego znaczące fragmenty i wydaję opinię na jego temat. Sensitive reading może być wykonany wraz z beta readingiem lub odrębnie.

W ramach sensitive readingu skupiam się głównie na wątkach dotyczących grup mniejszościowych i grup narażonych na dyskryminację. Sprawdzam np. czy używasz języka inkluzywnego i czy nie utrwalasz stereotypów. 

Specjalizuję się głównie w sensitive readingu dotyczącym osób z niepełnosprawnością ruchową, osób w kryzysie psychicznym, kobiet oraz języka inkluzywnego. Ale jeśli potrzebujesz pomocy w sensitive readingu dotyczącym innej grupy narażonej na dyskryminację – również napisz. Pomogę!

Jakie teksty mogę poddać sensitive readingowi?

 • Powieści,
 • opowiadania
 • książki dla dzieci,
 • e-booki i publikacje cyfrowe,
 • artykuły (prasowe, blogowe),
 • posty do mediów społecznościowych,
 • materiały reklamowe,
 • raporty.

Cennik

Wycena indywidualna, zwykle od 22 zł za stronę znormalizowaną przy objętości do jednego arkusza wydawniczego i od 440 zł za przy objętości powyżej arkusza wydawniczego. Przy zleceniu redakcji językowo-literackiej lub beta readingu sensitive reading wyceniam taniej.

Ważne informacje

Arkusz wydawniczy to 40 tysięcy znaków ze spacjami (zzs), co daje około 22 stron znormalizowanego maszynopisu (s. zn.), która z kolei liczy 1800 zzs.

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT (23%). Ceny są orientacyjne i jako takie nie stanowią oferty handlowej.

Skip to content