Oferta

Dlaczego można mi zaufać?

Jako Detektywka Tekstów tropię błędy i nieścisłości. Szczególne ważne są dla mnie inkluzywność, dostępność, empatia oraz holistyczne podejście do publikacji i procesu wydawniczego.

Mam różnorodne doświadczenia. Pracowałam z różnymi tekstami i publikacjami na każdym etapie procesu wydawniczego (artykuły, recenzje, e-booki, proza, teksty naukowe, eseje), tworzyłam transkrypcje podcastów oraz napisy rozszerzone do wideo.

Inkluzywność nie jest dla mnie pustym słowem. Jestem kobietą z zaawansowaną niepełnosprawnością, poruszam się za pomocą wózka. Na co dzień walczę o to, by mój głos był słyszalny, mierze się ze stereotypami, z dyskryminacją i wykluczeniem, także w sferze języka. Zadbam o to, by Twój tekst nikogo nie wykluczał.

Zajmuję się sensitive readingiem i beta readingiem, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową, grup mniejszościowych i narażonych na dyskryminację. Matronowalam publikacjom o języku inkluzywnym, niepełnosprawności i neuroróżnorodności.

Redaguję

Pomagam Ci dopracować Twój tekst tak, żeby był logiczny, zrozumiały i merytorycznie poprawny.

Czytaj więcej…

Korekcę

Pomagam Ci uwolnić tekst od błędów i udowodnić Twoją ekspercką wiedzę oraz dbałość o detale.

Czytaj więcej…

Konsultuję

Zajmuję się także sensitive readingiem i beta readingiem oraz konsultacjami w zakresie języka inkluzywnego.

Czytaj więcej…

Transkrybuję

Tworzę transkrypcje, czyli przetwarzam Twoje treści mówione w czytelne, skuteczne i poprawne teksty.

Czytaj więcej…

Tworzę napisy do wideo

Pomagam Ci zachować dostępność Twoich treści wideo i tworzę napisy, które ułatwiają ich odbiór osobom z niepełnosprawnością słuchu oraz tym, które chcą oglądać materiał bez dźwięku (np. w miejscu publicznym).

Czytaj więcej…

Skip to content